Utveckling av kritiska verksamhetssystem åt Soluno

Utveckling av kritiska verksamhetssystem åt Soluno

Emvico har under det senaste året utvecklat än mer av sitt samarbete med Soluno då bolaget utvecklat den nya billingplattformen för Soluno. Tillsammans med att Emvico tidigare utvecklat Solunos självserviceportal för egna och återförsäljares kunder har det strategiska samarbete mellan bolagen förstärkts än mer, där Emvicos blandleverans av seniora, svenska resurser med kostnadsseffektiv spetskompetens från Ukraina varit mycket lyckad för Soluno.

Under 2018-2019 utvecklade Emvico Solunos självserviceportal – MyAdmin – åt Soluno. Satsningen var en central del i att möjliggöra en skalbar tillväxt och ökad service för Solunos egna samt det viktiga återförsäljarledets kunder.


I början av 2020 fick Emvico möjlighet att tillsätta kompetens för att utveckla Solunos nya billingsystem. Ett projekt med uppgiften att migrera telefoniplattform samt utveckla ett nytt billing, routing och MVNO system startades upp, med en mycket skarp deadline i februari 2021.
Tillsammans lyckades ett team med projektledning och utvecklingsresurser från Emvico och Soluno med målet att per den 1 februari i år styra om och hantera flödet av trafik och beräkningar hela vägen från samtal till korrekt faktura och arbetet fortgår under året med löpande förbättringar.
Soluno har nu med denna nya plattform möjlighet att flexibelt stötta sin viktiga strategi kring återförsäljare i en alltmer internationell affär.
Emvico levererade för projektet ett team med senior, svensk projektledning och utveckling utökat med utvecklingsresurser från Ukraina. Teamet sattes upp parallellt med pågående förvaltning och vidareutveckling av MyAdmin samt andra interna tilläggsprodukter. Kombinationen av hög affärsförståelse och nära kommunikation kring styrning och teknik med Solunos organisation med strukturerad och kostnadseffektiv utveckling blev framgångsrik, konstaterat av Solunos styrelse under våren 2020 som att ” … vi har sett ett antal positiva effekter; bland dessa märks lägre och mer anpassningsbara utvecklingskostnader, högre kvalitet och snabbare utvecklingstakt.”


”Emvicos mycket seniora utvecklare och arkitekter har kommit att förstå vår verksamhet och affärslogik på djupet och som partner på vår viktiga resa att byta ut strategiska system för att kunna utveckla vår affär har Emvico varit ovärderliga. Emvico har visat ett stort engagemang och arbetat mycket nära vår egen organisation i ett lösningsorienterat samarbete och alltid gjort det extra när det behövts. Vi får det bästa av två världar i svensk senior kompetens på planering, styrning och de komplexa delarna av vår utveckling tillsammans med kostnadseffektivitet då Emvico levererar nearshore-utveckling som del av sitt team.” Kristian Karlsson, Product Manager, Soluno.

Om Soluno
Soluno fokuserar på företagskunder och har telefonilösningar som passar både stora som små företag samt erbjuder såväl växeltjänster, operatörsavtal och hårdvara på ett och samma ställe.

Om Emvico
Emvico är ett mindre konsultbolag med senior utveckling, arkitektur och projektledning som kombineras med effektiv nearshore-utveckling för större åtaganden.

Close Menu