Emvico utforskar framtidens lärande med KTH

Emvico utforskar framtidens lärande med KTH

Emvico har under våren bedrivit två stycken projekt med studenter på KTH i syfte att utforska framtidens lärande. Utgångspunkten har varit Emvicos vision om att skapa en mer interaktiv och effektiv lärande- och sökupplevelse.

”Vi har kommit till mycket bra insikter om möjligheter och svårigheter med kunskapsinhämtning och -utforskande i virtuella miljöer, baserat på den data med miljontals ämnen och miljarder relationer vi har. Med denna kunskap och erfarenhet hoppas vi under hösten kunna definiera en vision som ligger i linje med vad forskningen säger om hur lärande bäst sker”, säger Fredrik Lundkvist på Emvico.

Close Menu