”Impressive high throughput in value creation”

jun 17, 2024

I fredags var en underbar dag för oss på Emvico. Vi hade precis med vår kund DSTNY avklarat en viktig milstolpe med att föra ännu en ny version av Produkten till status redo för produktionsuppdatering. Det hade varit månader av fokus, där milstolpen inför sommaren inte var självklar någon gång att klara givet det stora och komplexa innehållet i denna version.

I fredags fick vi ta del av skriftliga uttalanden från CTO och Senior Director Customer Success. Nedan något av vad som skrevs och det gör oss väldigt glada för alla individer som team som företag, som hela tiden försöker leva upp till våra egna högt ställda krav på vad vi ska betyda för kunderna:

”Throughout this journey, you have exemplified the perfect balance between innovation and reliability. By integrating rigorous testing, security checks, and leveraging DevOps practices, you have ensured that every feature delivered is not only valuable but also robust and secure.”

“The impressive high throughput in value creation speaks volumes about your strategic planning, teamwork, and agile mindset.”

“Your efforts have not only transformed our technology stack but also reinforced our reputation for delivering top-notch, secure, and high-quality solutions.”

Vi vet också att denna leverans var ett viktigt steg i att möta förväntningarna hos några mycket viktiga partners till kunden, vars framgångsrika onboarding in i Produkten förhoppningsvis innebär stora och viktiga kliv för DSTNY på sin resa.

Det är där vi vill vara … ha mycket ansvar, höga förväntningar på oss och utförandes ett jobb som har stor strategisk betydelse för våra kunder.

Vi avslutar med orden från Kristian Karlsson – Product Manager DSTNY och som vi arbetat nära med i många år. När kunden lyckas, då lyckas vi. När de individer vi arbetar med och för är framgångsrika, då är vi nöjda. För allt handlar om människor.

”The effort and dedication shown by you guys for this and past releases are nothing short of extraordinary. The scope of this release was vast, and to be honest, it seemed like an impossible task at times. … through commitment and relentless hard work, we have achieved our biggest release ever, both in terms of content and the exciting new functionalities we are bringing to our customers. … To meet deadlines with quality and great functionality is what has given us such good reputation today and that is super.”