Utveckling av självbetjäningsportal inom telekomindustrin

maj 21, 2019

Emvico valdes att tillhandahålla utveckling och projektledning för en självbetjäningsportal inom telekomindustrin, åt en ledande aktör inom affärstelefoni. I projektet ingick att utveckla portalen som en skräddarsydd lösning för specifika användarfall, relaterade till hanteringen av molnbaserad PBX (växel) samt mobila tjänster.

Projektet nådde sitt användningsmål inom ett kvartal och har fortsatt ökad tillväxt, som till hög grad även hjälpt avlasta supportavdelningen samt möjliggjort enkel inskolning av nya grossist- och återförsäljarpartners.