Kompetens

På Emvico hittar du ledande tekniska konsulter med lång erfarenhet. Med bakgrund inom ledande tekniska positioner på Sigma, samt med längre än 20 års erfarenhet från IT-branschen, vet vi att vi kan hjälpa kunder i alla storlekar, med samtliga IT-relaterade utmaningar.

Förutom några av Sveriges mest erfarna systemarkitekter och utvecklare, kan Emvico tillhandahålla senior program- eller projektledning samt konsulttjänster inom förvaltning. Till exempel organisationsförändring eller affärs- och IT-omvandlingsinitiativ.

För att kunna hantera önskemål inom utvecklingskompetens samt resurser för större projekt och lösningar, har vi i flera år framgångsrikt samarbetat med near shore IT-partners. Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla våra kunder med alla möjliga storlekar av projektteam eller att komplettera din befintliga grupp med ytterligare resurser.

Vi är mycket stolta över att för dig vara mer än bara en leverantör av IT-konsulter och med de företag vi väljer att arbeta med, är resultatet alltid ett mycket nära och strategiskt partnerskap. Så hör av dig till oss om du har ett utmanande IT-projekt eller har ett företag/en verksamhet där du är i behov av åtgärder/omvandling, men inte vet hur du ska komma igång.

Branscher

Med ett tjugotal års erfarenhet per seniorkonsult har vi sett och arbetat med de flesta branscherna i någon form, exempelvis telekom, tillverkning och detaljhandel. 

Men vi tror att varje kund är annorlunda och har sin egen etablerade unikhet som de antingen redan har, eller som de strävar efter att skapa. Att lära sig om en kunds verksamhet, hur den fungerar samt hur den utmärker sig, skapar ett intresse och tid utöver branscherfarenhet. 

Vi har många gånger bevisat att detta intresse och vår ansvarskänsla för att skapa våra kunders framgång genom det vi levererar, är en av de saker som skiljer oss åt.

Emvicos mycket erfarna utvecklare och arkitekter har förstått vårt företag och vår affärslogik på djupet, och som partner i vår viktiga resa för att ersätta strategiska system för att kunna utveckla vår verksamhet, har Emvico varit ovärderlig.” 

 

Uppdrag

A new routing and billing platform in ten months

En ny routning- och faktureringsplattform på tio månader

Med en hård tidsfrist fick Emvico det nästintill omöjliga uppdraget att utveckla en helt ny faktureringsplattform, integrerad i en ny routingsplattform med operatörstjänster, molnbaserad PBX (växel), porttjänster osv.

Projektet inkluderade Emvico i rollerna som projektledare plus två ledande utvecklare, samt kompletterat med handplockade utvecklare från Emvicos near-shore partner. I ett utmärkt, helt öppet och involverat samarbete mellan Emvico och kundresurserna, lyckades projektet med att migrera den gamla plattformen till den nya på det utsatta datumet.

”Emvicos mycket seniora utvecklare och arkitekter har kommit att förstå vår verksamhet och affärslogik på djupet och som partner på vår viktiga resa att byta ut strategiska system för att kunna utveckla vår affär har Emvico varit ovärderliga. Emvico har visat ett stort engagemang och arbetat mycket nära vår egen organisation i ett lösningsorienterat samarbete och alltid gjort det extra när det behövts. Vi får det bästa av två världar i svensk senior kompetens på planering, styrning och de komplexa delarna av vår utveckling tillsammans med kostnadseffektivitet, då Emvico levererar nearshore-utveckling som del av sitt team.”

– Kristian Karlsson, Produktchef på Soluno

Seniorkonsult åt Karolinska universitetssjukhuset

Från 2015 till 2018 tillhandahöll Emvico Karolinska universitetssjukhuset med en seniorkonsult i rollen som projektledare, programansvarig och upphandlingsspecialist. I uppdraget ingick ett tjugotal (20) projekt, inklusive upphandlingar, internationella/EU-finansierade projekt, internationella samarbeten med vårdgivare och leverantörer, samt interna FoU-relaterade initiativ.

A new routing and billing platform in ten months

Utveckling av självbetjäningsportal inom telekomindustrin

Emvico valdes att tillhandahålla utveckling och projektledning för en självbetjäningsportal inom telekomindustrin, åt en ledande aktör inom affärstelefoni. I projektet ingick att utveckla portalen som en skräddarsydd lösning för specifika användarfall, relaterade till hanteringen av molnbaserad PBX (växel) samt mobila tjänster.

Projektet nådde sitt användningsmål inom ett kvartal och har fortsatt ökad tillväxt, som till hög grad även hjälpt avlasta supportavdelningen samt möjliggjort enkel inskolning av nya grossist- och återförsäljarpartners.

Senior developer for EPiServer CMS

Seniorutvecklare för EPiServer CMS

Emvico levererade en senior utvecklare att bli en del av utvecklingsteamet på Visma. Denne tog en senior- och mentorroll i teamet, vilket bidrog med uttryckligen högt värde.