Seniorutvecklare för EPiServer CMS

feb 21, 2016

Emvico levererade en senior utvecklare att bli en del av utvecklingsteamet på Visma. Denne tog en senior- och mentorroll i teamet, vilket bidrog med uttryckligen högt värde.