Seniorkonsult åt Karolinska universitetssjukhuset

feb 10, 2020

Från 2015 till 2018 tillhandahöll Emvico Karolinska universitetssjukhuset med en seniorkonsult i rollen som projektledare, programansvarig och upphandlingsspecialist. I uppdraget ingick ett tjugotal (20) projekt, inklusive upphandlingar, internationella/EU-finansierade projekt, internationella samarbeten med vårdgivare och leverantörer, samt interna FoU-relaterade initiativ.