Emvico och KRAV påbörjar samarbete

nov 30, 2021

Emvico - genom dotterbolaget OQ Software AB - har tecknat avtal med KRAV avseende underhåll, förvaltning och vidareutveckling av KRAV´s Regelbok, som administreras och levereras med hjälp av Emvicos nyligen förvärvade plattform OVERBLIQ.

"Vi ser fram emot att få arbeta med KRAV för att skapa ännu mer värde av KRAV´s digitala regelbok. Med vårt köp av plattformen OVERBLIQ är det viktigt att kunna stötta befintliga kunder på sin fortsatta resa med plattformen och KRAV är en mycket viktig kund för oss på vår egen resa med OVERBLIQ", säger Fredrik Lundkvist, VD på Emvico.

KRAV-märket är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Märkningen har funnits sedan 1985 och har blivit en självklar symbol för hållbarhet, biologisk mångfald och djuromsorg. Reglerna för märkningen utvecklas av KRAV, en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar, engagerade representanter från livsmedelsbranschen.

För mer information om OVERBLIQ, se www.overbliq.com