Skapa, distribuera och underhåll dynamiska digitala dokument

WorkDOQ är ett CMS för Er som enkelt vill kunna skapa, underhålla och distribuera era dokument digitalt via webb och appar i ett smidigt flöde.

“Vi valde OVERBLIQ av tre anledningar: Flexibiliteten och skalbarheten i själva plattformen, att snabbt få upp en demo att börja testa, samt att vi fick två produkter i en. En app och en webbsida. Av alla IT-projekt jag varit inblandad i så blev valet av OVERBLIQ ett av det mest lyckade och roligaste.”
Johan Eriksson, projektledare och förvaltningsansvarig KRAV ekonomisk förening avseende deras användande av WorkDOQ för KRAV Regelbok.

Några funktioner som fick KRAV att välja WorkDOQ:

  • Kunna skapa anpassade utgåvor
  • Kunna länka mellan regler och kapitel
  • Behov av en djupare menystruktur
  • Att kunna arbeta med och jämföra olika år
  • Vikten av definitioner och bilagor
Läs mer på www.overbliq.com eller WorkDOQ.