Erfarenheter på alla områden

Med roller som chefsarkitekt, lead developer, senior arkitekt m fl i bagaget har vi en samlad och stark bredd av erfarenheter som vi tar med oss in i att kunna designa och bygga alla typer av system, säkerställande alla aspekter som gör det framgångsrikt på kort som lång sikt.

Global drift & SLA för H&M

Utveckling, implementation och uppsättning av infrastruktur och förvaltning/support för H&M’s multikanallösning som hanterade SMS och e-post relaterat till all e-handel och postorder i 75 länder. Höga krav på tillgänglighet med 24/7 applikations-SLA.

Deadline & ansvarstagande för DSTNY

På elva månader utvecklades med två utvecklare ett nytt routing och billingsystem som skulle ersätta ett befintligt – med 15 års utveckling bakom sig – mot en mycket hård deadline. Hundratusentals abonnemang porterades och startades jämte all korrekt trafik- och databeräkning på utsatt datum.

PCI-certifiering för Swedbank

Tekniskt ansvarig och utförare av åtgärder/setup/konfig för Swedbanks BART, vilket vid test och certifiering ledde till omdömet ”One of the best implementations we have ever seen” från certifieringsutfärdaren.

Enhetlig kundresa i internationell miljö för TUI

Strategi och arkitektur för TUI’s innovativa kundresa med information och tvåvägskommunikation före, under och efter resan.

E-Handel för Rusta, Haléns, Office Depot m fl

Tekniskt lead i projekt för att bygga e-handelssajter med tillhörande processtöd för ett antal svenska varumärken.

PIM för New Wave Group, Haléns m fl

Expert/Tech Lead på PIM-implementationer för att försörja multikanalstrategi med webb, e-handel, mobil och katalog.

Maxprestanda för SF Bio

Tech Lead för det som då var SF Bios webb, där kraven på samtidighet och prestanda för peakdagar som annandag jul var de tuffaste som fanns.

Maximal tillgänglighet för Fortum

Implementation och infrastruktur/drift/SLA för Fortums informationslösning kopplad till elnätet, där störningar, avbrott och åtgärdsstatus samlades i ett säkert system med maximal tillgänglighet.

Strategikonsult för världsledande techbolag

Seniort konsultstöd för ThermoCalcs ledning som resulterade i en ny organisationsstruktur, en remote first-strategi för rekrytering, införande av produktägare (project management), skapande av Must Win Battles/strategi och en 2030-vision för att möta existentiella risker mm.