Emvico inleder samarbete med Marine Jet Power

jun 8, 2022

Under våren har Emvico och Marine Jet Power (MJP) arbetat med att identifiera möjligheter till förbättrad operativ effektivitet i eftermarknadsprocessen. Arbetet har fokuserat på hur digitalisering kan stödja förbättrade processer relaterat till service och underhåll.

"MJP är ett mycket spännande företag som med bas i Uppsala är en av de globala ledarna inom tillverkningen av jetmotorer. Ledningen vet vad de vill åstadkomma för att stärka konkurrenskraften än mer framåt och vi har kunnat bidra med att knyta ihop de ambitionerna med en ansats för en hållbar och skalbar digitalisering runt eftermarknadsprocesserna", säger Fredrik Lundkvist på Emvico.

Emvico och MJP har nu startat arbetet med fas 1, där fokus är på att skapa förutsättningar för att effektivisera MJP´s arbete vid support och incidenter samt öka möjligheterna till att i senare faser hantera proaktiv service och underhåll.

Om MJP

I mer än trettio år har Marine Jet Power (MJP) designat och byggt de finaste vattenjetsystemen i världen. Som en fullserviceleverantör av framdrivningslösningar tillhandahåller MJP kundsupport i världsklass från initial design och konstruktion till leverans och anpassade eftermarknadslösningar. Läs mer på www.marinejetpower.com.