Emvico startar nya bolaget OQ Software AB för satsning på OVERBLIQ

dec 17, 2021

Under november köpte Emvico AB plattformen OVERBLIQ. Nu startas bolaget OQ Software AB där satsningen på plattformen kommer att drivas.

"Vi är i full färd med att teckna avtal med existerande kunder till OVERBLIQ och det tar det mesta av vårt fokus. Men vi kommer redan i Q1 att inleda diskussioner om hur plattformens potential ska kunna skalas upp och nå nya kunder samt målgrupper. Det är viktigt för oss att kunna fokusera verksamheten internt och med externa aktörer i en fokuserad verksamhet, och därav det nya bolaget", säger Fredrik Lundkvist.

För mer information om OVERBLIQ, se www.overbliq.com