Utforskande arbete med Flutter

apr 14, 2023

Som en del i arbetet med att rikta CMS-plattformen OVERBLIQ för framtiden bedrivs nu ett utforskande arbete med Adam Bengtsson vid Datavetenskapliga linjen på Uppsala Universitet. Arbetet syftar till att försöka återskapa OVERBLIQ´s template för mobila appar i Google ramverk Flutter.

"OVERBLIQ ger våra kunder möjligheter att snabbt få upp och enkelt hantera skapande och editering av innehåll för webb och mobila appar parallellt och synkroniserat. Om vi kan ta fram en mall för mobila appar där vi med en insats och en förvaltningsmiljö kan stödja iOS och Android samtidigt ökar vi takten från start till färdiga webb- och appkanaler ännu mer. Men vi förbereder också för den fokusering av OVERBLIQ mot global SaaS som vi arbetar med."

Arbetet pågår under våren och utvärderas under sommaren 2023.

För mer information om OVERBLIQ, www.overbliq.com.