ThermoCalc-mjukvaran blir ännu bättre!

mar 30, 2023

Om du någonsin har önskat att din telefon skulle vara lättare, ett batteri höll längre eller att ditt flygresa krävde mindre bränsle för miljön, så har du önskat dig ett bättre material. Thermo-Calc Software tillverkar mjukvara och databaser som används av materialvetare och ingenjörer för att generera data som hjälper dem att designa bättre material och förbättra materialbearbetningsförhållandena. Något de gör bättre än någon annan i världen!

För ungefär ett år sedan började vi arbeta med att titta på TCs behov och möjligheter gällande kort- och långsiktig organisation och strategi. Arbetet resulterade i ett strategiskt initiativ som drivs av strategiska teman, hämtat från vår analys av vart marknaden är på väg och TC:s nuvarande och förväntade plats i den, samt utvärdering av behov relaterade till organisationen.

Inför räkenskapsåret 22/23, med start i september 2022, lanserades TC som engagerade sig kraftfullt i att genomföra aktiviteter och gå mot mål som hade brutits ned från deras strategiska teman.

Följaktligen har TC t.ex.:

  • Rekryterade flera nyckelroller i ett proaktivt arbete för att överbrygga klyftor för att säkra tillväxt in i en nästa fas av företaget. Även genomfört en viktig omorganisation för att bättre förbereda sig för och gå över till en mer effektiv verksamhet.
  • Implementerade en kompetens först-strategi – som innebär att ta itu med det mycket knappa utbudet av kompetens som behövs för att utveckla den komplexa TQ-mjukvaran – där platsen har blivit mycket mindre viktig för rekrytering.
  • Utsåg en produktchef för att arbeta i skärningspunkten mellan kundförståelse, marknadsföring, försäljning och utveckling. Samt säkrade ett förbättrat perspektiv utifrån och in på kort- och långsiktiga vägkartor.
  • Improved sales and marketing by implementing activities, processes, and culture where the target of becoming more proactive with data target oriented sales, and marketing organization has been in focus. This includes having aligned between planned road map releases, marketing, and sales as to leverage each process optimally.
  • Inledde ett långsiktigt strategiarbete med perspektivet att vara konkurrenskraftig och unik även 2030, som nyckeldrivkraft.

Sättet som TC-ledningen har engagerat sig i att genomföra organisation och strategi för att ta sig till nästa nivå är imponerande. I april 2023 kommer vi börja titta på deras strategiska teman, formen på relaterade mål, och påbörja processen med att förbereda för granskning och nästa nivå insatser för räkenskapsåret 23/24, med start i september.

Vi är mycket tacksamma och glada över att ha blivit inbjudna att arbeta med detta fantastiska svenska företag och alla kompetenta personer i det.

https://thermocalc.com/