WorkDOQ utnyttjar en OVERBLIQ kundlösning

feb 16, 2023

KRAV har i flera år använt OBVERBLIQ för att stödja deras process att revidera, publicera och ändra sin KRAV Regelbok i både webb- och mobilappar. Lösningen har varit och fortsätter att vara av stort värde för KRAV.

Efter en period av analys har vi nu definierat ett SaaS-erbjudande som utnyttjar denna användning av OVERBLIQ, där viktig dokumentation i en återkommande revisionsprocess där slutresultatet är dessa riktlinjer, regler etc. som ska kunna nås digitalt, enkelt och i tid för målgruppen.

Kontakta oss för vidare diskussion, så ser vi om WorkDOQ är en lösning för dig.
E-post: info@emvico.se | Mob: 010 – 182 72 10

http://www.overbliq.com/