Vi bygger det system som gör precis det du behöver för att vinna

Det är lätt att förstå förekomsten av standardsystem. De gör jobbet, man får del av ständig framdrift och förbättring och det är tryggt. Men tryggt är också ”lika”. För vissa processer är det en självklarhet. Ekonomi är inte en potentiell difference maker. Grundläggande säljstöd är det inte heller. Men det finns många verksamhetsprocesser där ett företag kan och bör särskilja sig.

IT är inte bara en hygienfråga, inte en fråga om att digitalisera arbete. Det är en katalysator, en unikitet, en språngbräda och en konkurrensfaktor om det görs rätt.

Vi jobbar med offensiv IT. Vi söker kunder där vi kan bli partners, där vi kan förstå och sedan göra deras affärsmål till ”våra”. Vi vill vinna tillsammans. Vi kan hantera det mesta (allt) inom IT/teknik – vår tekniska kärna tillhör landets främsta och det är faktiskt sant. Men det vi vill göra är inte att knåda kod utan att bygga system för kunder som ger effekt på deras framgång, sista rad.

När du känner att ”standard” kanske inte riktigt är det du drömt om eller när du kanske är nära att ge efter för att låta ERP:et eller CRM:et ta hand om ”allt”, då det skaver en känsla av att egentligen vilja mer, då vill vi vara där och säga att vi kan och ni kan.

Vi nyttjar det bästa av redan tagna investeringar och system som finns. Sedan bygger vi tillsammans, i en nära process med era verksamhetsexperter och användare, och bygger exakt det som behövs. Det tar tid, det kostar oftast mer än att implementera bara standard och sedan leva med nya uppdateringar årsvis. Men det blir riktig effekt. Vi har byggt lösningar för och drivit infrastruktur- förvaltnings- och supportorganisationer för stora företag och vi kommer att se till att satsningen blir hållbar och trygg. Men inte trygg som försiktigt, kopierande och likriktande utan som i unikt, innovativt, önskat och effektivt.

Det är enkelt att testa. Träffa oss, tala med oss om vad ni vill och sedan får vi bevisa om vi kan visa er en väg som ni tror på kan leda till mer framgång.

Illustration of people building a modular system

Ta tillbaka och behåll kontrollen över din installerade bas av produkter

Fleet Hub är utvecklat för att nå så nära 100 % av teoretisk reservdelsförsäljning som möjligt. Detta mål ledde till att Fleet Hub byggdes som en flexibel och komplett lösning för att stödja alla roller i eftermarknad att få och behålla kontrollen på den installerade basen av produkter, dess underhåll, vilka reservdelar som finns på och bytts när, hantera schedulering av proaktivt underhåll och stödja reaktiv service vid incidenter mm.

Det är vanligt att tappa kontroll på den installerade basen av produkter.

Reservdelar byts men ingen har ett vettigt system att regga det i så snart vet ingen vad som sitter på produkten och när saker är bytta. Underhåll utförs men serviceprotokollen hamnar i pärmar, mailkorgar eller huvuden. Incidenter hanteras utan strukturerad stöd och ad hoc och planeringen av underhåll sker mindre på tillverkarens initiativ och process/kontroll än sporadiskt.

Orsaken är ofta att systemen som ska stödja dessa processer inte är effektiva att använda för användargrupper inom som utom tillverkarens nätverk/organisation och att de inte ger rätt stöd vid rätt tillfälle.

Fleet Hub by Emvico är utvecklat för att möta de flexibla behov som olika användare har i olika tidpunkter. Systemet används – vid datorn, på språng, vid produkten som servas – av alla som är involverade med något i hela processen. Produkten fås koll på, den hålls koll på, man kan samverka kring proaktivt som reaktivt underhåll och service. Och i allt detta drivs försäljningen av reservdelar proaktivt som reaktivt optimalt.

Om du ser potential i att förbättra eftermarknaden så kan Fleet Hub vara den flexibla förlängning av ert ERP som gör det de facto möjligt. Vi talar gärna om det med er.

Screenshot of the Fleethub website

Kvalitativ och kostnadseffektiv nearshore med garanti

Vi har arbetat med nearshore i 15 år. Vi har mängder med kontakter i flera länder och massor med erfarenhet. Detta har vi nyttjat till att sätta upp våra egna hubbar i Kiev och Warszawa.

Vi kör bara nearshore, då tidszon, kultur och kvaliteté visat sig ge absolut bäst resultat. Nu har vi lyckats trimma processen med att hitta rätt kompetens snabbt, erbjuda garantier och få priset konkurrenskraftigt med offshore.

Vi erbjuder Er som behöver ta in IT-kompetens följande:

  • Utvecklare, QA, devops med rätt profil att träffa på intervju inom 2 veckor från förfrågan
  • Priser som är konkurrenskraftiga med offshore
  • Två veckors provperiod (om ni inte är nöjda ersätter vi profilen utan kostnad)
  • Fyra veckors löpande uppsägningstid
  • Säkerhetsintervjuer och bakgrundskontroller ingår i vår process

Kontakta oss för att diskutera era behov. Vi tar ansvar för att ni får in personer som presterar och ni har i princip inget att förlora då vi garanterar det.

An image of a building façade with white balconies and lush trees and plants