Create, distribute and maintain dynamic digital documents

WorkDOQ is a CMS for those who want to be able to easily create, maintain and distribute their documents digitally via web and apps in a smooth flow.

“Vi valde OVERBLIQ av tre anledningar: Flexibiliteten och skalbarheten i själva plattformen, att snabbt få upp en demo att börja testa, samt att vi fick två produkter i en. En app och en webbsida. Av alla IT-projekt jag varit inblandad i så blev valet av OVERBLIQ ett av det mest lyckade och roligaste.”
Johan Eriksson, projektledare och förvaltningsansvarig KRAV ekonomisk förening avseende deras användande av WorkDOQ för KRAV Regelbok.

Some features that made KRAV choose WorkDOQ:

  • To be able to create custom editions
  • To be able to link between rules and chapters
  • A need for a deeper menu structure
  • Being able to work with and compare different years
  • The importance of definitions and appendices
Learn more at www.overbliq.com or WorkDOQ