Gymnasiemässan väljer OVERBLIQ

jun 26, 2023

Gymnasiemässan halt valt OVERBLIQ CMS som ny CMS-plattform. Efter jämförelse med andra plattformar konstaterade de att OVERBLIQ var bästa valet sett till såväl funktion som pris.

Med OVERBLIQ får mässan en möjlighet att hantera både webb- och mobilapp i ett enda informationsflöde från den enkla editorn. Fokus för mässan 2023 är på webbkanalen med mobilanpassad webb, medan den mobila appen står redo att aktiveras enkelt inför nästa säsong. En annan viktig faktor med OVERBLIQ som värderats av mässan är den starka rättighetsstyrningen, där de kan hantera hela informationsflödet men att tilldela utställarna, de olika skolorna, rättighet att i den användarvänliga editorn skapa och editera innehåll för sina egna utställarsidor.

OVERBLIQ är ett kraftfullt CMS för ett enkelt skapa och redigera innehåll i såväl webb som mobil app.

”Detta är en bekräftelse på hur starkt OVERBLIQ är som multikanal-CMS. Det rör sig om max en vecka att få en fullt fungerande webb och mobil app med sin egen branding och vara uppe på banan med ett fullt fungerande publiceringsflöde. Med en del anpassningar för kunderna där vi oftast återanvänder eller justerar lite på det komponentbibliotek vi har blir vi väldigt konkurrenskraftiga med OVERBLIQ och vi ser detta projekt med Gymnasiemässan som ett led i vår strategiska satsning på att få ut OVERBLIQ´s stora potential.” Fredrik Lundkvist, VD Emvico samt OQ Software.

Läs mer om OVERBLIQ på www.overbliq.com eller kontakta oss.

Om Gymnasimässan
Gymnasiemässan är Sveriges största mässa med 30 000 elever och 170 utställare. Den har genomförts på Stockholmsmässan i Älvsjö sedan 1992. Gymnasiemässan 2023 genomförs 21-23 november på Stockholmsmässan i Älvsjö, enligt nedan tider:

21/11 08:30-16:30
22/11 08:30-20:00 (med föräldrakväll)
23/11 08:30-16:30