Gymnasiemässan slår besökarrekord

dec 7, 2023

21 – 23 november genomfördes Gymnasiemässan på Stockholmsmässan. Med 39 000 besökare slår mässan rekord och det berättas om hur det på föräldrakvällen den 22: a var ett mycket stort intresse och deltagande från engagerade ungdomar och föräldrar.

Vi är glada att ha fått chansen att leverera OVERBLIQ CMS för Gymnasiemässan. Trots ett mycket högt tryck på plattformen, genom vilken bland annat entrébiljetter levererades till besökarna för inpassering, var prestandan under mässan mycket hög och från inpasseringen berättas av personal att det var en av de smidigaste inpasseringar de genomfört.

Vi arbetade mycket nära mässan, inför och under mässdagarna, för att säkerställa funktion samt prestanda och är glada att utfallet blev så pass bra. Vi vill tacka alla de människor vi arbetat med på Gymnasiemässan för ett målorienterat samarbete och ser fram emot kommande mässor tillsammans.

Läs mer på www.overbliq.com och Gymnasiemässan väljer OVERBLIQ.